Westerlinds förvärvar och startar bolag

Norrlandskusten befinner sig i en sällan skådad tillväxt där stora etableringar redan är på gång och fler planeras. Norrlands ambition är att växa med 100 000 nya arbetstillfällen de kommande 15 åren, vilket driver på efterfrågan på bostäder och infrastruktur. Därför satsar Westerlinds stort med både förvärv och nya partnerskap.

Som ett svar på den starka tillväxten i regionen startar Westerlinds, tillsammans med Svensk Bostadsinvest och Altira, det nya norrländska bostadsbolaget Westerlinds Residensia AB. Som första affär förvärvas 607 lägenheter i Örnsköldsvik av det kommunala bostadsbolaget Övikshem. Underliggande fastighetsvärdet uppgår till 443,5 miljoner kronor och den sammanlagda ytan till 38 789 kvm. Tillträdet sker den 2 maj 2024.
– Vi är mycket glada att vi har kommit i mål med affären med Övikshem, det är med stor ödmjukhet vi tar oss an förvaltningen. Vi har sedan tidigare en stark tro på Norrland och är mycket glada över att ha hittat samsyn och en delad tro på regionen tillsammans med våra övriga investerare, säger Emil Westerlind, VD Westerlinds och fortsätter:
– Nu har vi skapat en bra förvaltningsplattform och kan därifrån ta sikte mot att fortsätta växa. Norrland växer och vi vill bidra genom att vara en stark bostadsaktör i regionen.

I samband med affären integreras även bostäder från Westerlinds bestånd i Umeå och Härnösand vilket innebär att det nya bolaget initialt kommer att äga cirka 800 bostäder och ett mindre antal lokaler.

Övikshems VD Lars Österlund:
– När vi gick in i denna process var inte ekonomin vårt enda fokus, det har även handlat om att hitta rätt köpare. En ny ansvarsfull ägare som vi känner har förutsättningar att förvalta fastigheterna på ett tryggt och hållbart sätt. Det är glädjande att kunna lämna över fastigheterna till en erfaren och professionell fastighetsförvaltare som dessutom redan har lokalkännedom i Örnsköldsvik, konstaterar Lars Österlund.

Tillsammans med bland andra Svensk Bostadsinvest och Altira lanseras nu alltså Westerlinds Residensia AB som den gemensamma satsningen heter.
– Samarbetet med Westerlinds stämmer väl överens med vår syn på långsiktigt fastighetsägande och hållbar förvaltning. Tillsammans kommer vi att ha en tydlig närvaro och profil på orten vilket även ger oss möjligheten att växa i en, för oss, prioriterad region. Vi ser fram emot att ta över och förvalta vidare fina fastigheter från Övikshem och tackar för kommunens förtroende, summerar Ebba Christensson på Svensk Bostadsinvest.

Om oss
Westerlinds Residensia är ett bostadsbolag som äger, förvaltar och utvecklar bostäder i Norrland. Lokala förvaltningskontor finns i Härnösand, Umeå och Örnsköldsvik. Westerlinds Residensia förvaltas och ägs delvis av Westerlinds som i övrigt bedriver fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling i Norrland. Westerlindskoncernen omsätter ca 120 mkr och har i sin förvaltning ca 120 000 kvm.

Kontakt
Emil Westerlind, VD Westerlinds, Tfn: 010-10 10 801

Fler nyheter

Gå till nyhetsarkivet och läs mer.

Alla nyheter