Centrumhus Åre AB – nytt fastighetsbolag med fokus på permanentboende i centrala Åre

Efter det gemensamma förvärvet av fastigheten Åre Mörviken 2:47 äger Årehus AB och Nordkajen Fastighetsutveckling AB nu totalt sex fastigheter i Åreparken. Med stora möjligheter till samordningsvinster har de två bolagen gått samman i det nya bolaget Centrumhus Åre AB. Ambitionen är att skapa en både vacker och funktionell yta i Åres mittpunkt med sikte på byggrätter för hyresrätter, bostadsrätter och lokaler.

– Vi är oerhört nöjda med det nya samägda privat/kommunalägda bolaget Centrumhus Åre AB. Med den drivkraft och kompetens som Nordkajen tar med sig in i bolaget kommer vi att kunna skapa något riktigt bra tillsammans. Vi vet att behovet av att bygga i centrala Åre är stort och vi vill göra detta på bästa tänkbara sätt. Att därför alliera oss med ett bolag som Nordkajen med ett hjärta i Norrlands inland och hållbarhet som mantra känns riktigt bra, säger Helén Olausson VD Årehus AB.

– Vi har stark tilltro till en smartare centrumutveckling i Åre och är glada över att tillsammans med Årehus kunna ta oss an detta fina område för ökade boendemöjligheter. Det fantastiska varumärket Åre är ett unikum när det kommer till såväl entreprenörskap som till inflyttning, en kommun i Norrlands inland som verkligen sticker ut med extremt positiv inflyttning de senaste åren. Sedan vi engagerade oss i Åre har vi också sett den utmaning byn står i vad gäller att tillskapa året-runt-boende vilket vi räknar med att kunna hjälpa till med. Vi brinner för Norrland och detta samägda bolag samt våra tidigare engagemang i Åre där vi bland annat är delägare i HouseBe och markägare i Rödkullen är långsiktiga satsningar, säger Håkan Martinell VD Nordkajen AB.

Centrumhus Åre AB har precis inlett en process för att planera för framtida byggnation och en projektgrupp har satts samman. Arbetet framåt kommer att kännetecknas av inkluderande där såväl gamla som nya värden i Åres identitet tas med.

 

Centrumhus Åre AB

Årehus AB är ett fastighetsföretag som till 100% ägs av Åre kommun. Bostäder och lokaler ägda av Årehus AB finns i större delen av kommunen. Huvudkontoret finns i Järpen, men kontor finns även i Hallen samt projektkontor i Åre och Duved. Årehus AB utgör en viktig del av det som krävs för en fungerande infrastruktur.

Nordkajen Fastighetsutveckling AB som ägs gemensamt av bolagen Nordiska Centruminvest AB och Naslund Enterprise AB är verksamma i Umeå, Örnsköldsvik, Härnösand och Åre innefattar blandade verksamheter inom fastighets- och företagsutveckling.

 

Centrumhus Åre AB. Från vänster Helen Olausson, Håkan Martinell, Markus Näslund, Klas Dahlberg
och Joakim Holm. Bild fri för publicering med foto cred; Viktor Ohlin

 

För mer information:

Helen Olausson, helen.olausson@arehus.se alt 070-6287586

Håkan Martinell, hakan.martinell@nordvestum.se alt 070-5817654

 

Fler nyheter

Gå till nyhetsarkivet och läs mer.

Alla nyheter